New Product

[OIL COOLER & WATER CHILLER]

SIWC-400H-DUAL

 • Thiết kế nhỏ gọn không có hạn chế về
  không gian
 • Chọn lọc công nghệ kĩ thuật cao để điều
  khiển nhiệt độ làm mát chính xác

[OIL COOLER & WATER CHILLER]

SIOC-2800T-UT

 • Thiết kế nhỏ gọn dạng liền được kết hợp
  với buồng tiện ích máy móc sản xuất
 • Lựa chọn chế độ điều khiển kỹ thuật số để
  điều khiển nhiệt độ làm mát chính xác

Notice & News

ITEM

 • HELUKABEL KOREA
 • Bi-Sonic
 • ACTIVA INC.

Client